БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА БУГАРСКИХ АУТОРА О БОСИЛЕГРАДУ: 1892-2016Сажетак: Крајем прошлог и почетком овог века, Босилеград и његова околина постаје актуелан међу истраживачима из различитих области. Да би се њихов посао око тражења извора олакшао, неопходно је да се израде библиографије радова са темом о овом крају. Општина Босилеград има специфичан културни развој и као тема налази се у литературним изворима двеју држава – Србије и Бугарске. Због тога израда јединствене библиографије није могућа без сагледавања литературних извора бугарских аутора. Овај рад представља библиографски попис књига бугарских аутора о Босилеграду за период 1892-2016 године и обухвата 39 јединица изложених у азбучном редоследу.

Кључне речи: Библиографија књига, Бугарски аутори, Босилеград

Увод

            Општина Босилеград се налази на крајњем југоистоку Републике Србије и део је историјско-географске обасти Крајиште.[1] Иако географски  изгледа изоловано планинским венцем ка унутрашњошћу земље и државним границама са осталих страна, ова општина представља културни мост између Србије и Бугарске. Овде се преплићу културе трију народа – Срба, Бугара и Македонаца, услед чега Босилеград има богату културну историју. Томе је највише допринело и померање државних граница између држава ових народа, јер до закључења Нејског мировног споразума 27. новембра 1919. године, територија данашње општине Босилеград била је у границама тадашње Краљевине Бугарске.[2] Касније померање граница изазвало је бројне последице у развоју културе и у настанку литературе о овом крају. О Босилеграду писали су како српски, тако и бугарски аутори, због чега се јавља у литературним изворима обеју држава, писану на оба језика.[3]
До 1919. године, једини извор на српском језику о Босилеграду јесте књига „Крајиште и Власина  аутора Ристе Т. Николића, издата 1912. године. У њој се налазе подаци о овом крају и то само о северним деловима Крајишта, док јужни део области остаје непознат за српску литературу из тог времена. Изворе из тог и ранијих периода о овом крају можемо наћи само у књигама бугарских аутора. О њему су писали Јордан Иванов, Јордан Захариев, Константин Георгиев и други аутори и колективна тела.
Померање границе и припајање територије општине Босилеград тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, није смањило интерес бугарских аутора да пишу о њој, због чега се јавља и у изворима каснијих периода, све до данас, док за српске ауторе овај крај постаје актуелан тек крајем прошлог и почетком овог века. Зато је библиографија књига бугарских аутора нужно потребна, јер се број истраживача овог краја и његовог становништва стално повећава, а бројни подаци се могу наћи само у њима.
Ова библиографија представља мали допринос Завичајној библиографији Босилеграда и околине, која ће допринети бољем сагледавању културног нивоа и заступљености овог краја у литературним изворима.

Библиографија

Библиографија књига бугарских аутора о Босилеграду обухвата издавачку продукцију у периоду 1892-2016 године аутора рођених на територији Републике Бугарске. Садржи 39 библиографских јединица, распоређених по азбучном реду презимена аутора, односно наслова анонима. Одреднице су на српском језику, док је опис публикација на језику оргинала, односно на бугарском језику. Библиграфске јединице, које насловом не указују директно на тематику, су анотиране и садрже додатни опис у виду напомене.1.
БОЖКОВА, Маргарита
Българите от Западните покрайнини / Маргарита Божкова ; [С предг. от Методи Петров]. - София : Златен змей, 1996. - 72 стр. ; 20 cm
Библиогр. с. 64-65. - Офс. изд.
949.72.05
323.1(497.1=867)(091)

2.
БОЈАЏИЕВ, Стојан Г.
За ревизия на Ньойския договор и за връщане на Западните покрайнини / Стоян Г. Бояджиев. - София : ВМРО, 1994. - 16 стр. ; 20 cm
Изд. на ВМРО - Съюз на макед. д-ва. - Офс. изд.
327(497.2:497.1)(091)
323(497.1=867)

3.
БЪЛГАРИТЕ от Западните покрайнини (1878-1975) / Състав., предг. Елена Бугарчева, Людмила Зидарова ; Ред. кол. Диана Вачева и др. - София : Глав. управл. на арх. при Минист. съвет, 2005 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 776 стр. : с табл. ; 24 cm. - (Архивите говорят ; 35)
Други ред.: Е. Димитрова, Т. Димитров, Е. Дамянова, Д. П. Иванчева. - Изд. на Нац. дарителски фонд 13 века България. - Офс. изд. - Именен показалец, геогр. показалец
ISBN 954-9800-45-8 (Подв.)
949.72.05(093.2)
949.72.06(093.2)
323.1(497.1=867)

4.
БУГАРСКА. Устав (1911)
Алманах на българската конституция : по случай създаване Третото бълг. царство ; учреждаване и прегледи на Конституцията : нейния произход и изменения. - Пловдив : Петър Г. Бакалов, 1911 (Пловдив : Търг. печ.). - XII, 954, VII стр., CXCII : портр. ; 25 cm + 1 л.: к.
908(497.2)(063)
            Напомена: Садржи податке и слике народних посланика са простора Босилеградске околије у Народном Собрању (скупштини) у Великом Трнову – Атанас Стојанов, Тодор Брестнички, Раденко Николов, Васил Стаменов и Дојчин Стоилков 1887. године и за доношење Устава 1911. године. – стр. XLVI, XCV, CLX.

5.
ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
Западните покрайнини, България и Югославия (1919-1931) / Венцислав Велев. - София : За буквите - О писменехь, 2009 ([София] : [БПС]). - 244 стр. : с портр. ; 24 cm
Хроника на по-важните събития: с. 224-231. - Именен показалец, географски показалец
ISBN 978-954-8887-59-5
949.72.053.1
327.5(497.2:497.1)

6.
ГЕОРГИЕВ, Константин Михалакев, 1883-1952
Тъжен спомен от траурния ден за великата неправда над измъчена България. 30 септември 1919 г. Струмица, Босилеград, Цариброд, Кулско, Македония, Добруджа, Тракия / Константин Михалакев Георгиев. - [б. м.] : [б. и.], 1919. - 15 стр. ; 18 cm
Авт. посочен в края на кн. - Кор. опис
949.72.053

7.
ДИМИТРОВ, Тодор Георгиев
Босилеградският край 1878-1912 - български учреждения и личности / Тодор Димитров. - [София : Макед. науч. инст.], 2000 (Кюстендил : ИС +). - 146 стр. ; 21 cm
ISBN 954-8187-49-3
908(497.22-31)(035)
352.071(497.22-22)(091)(035)

8.
ДИМИТРОВ, Тодор Георгиев
Босилеградският край в сръбската експанзия към българските земи до 1920 г. / Тодор Димитров. - Кюстендил : Фонд. Пауталия, 1996. - 71 стр. : с табл., ил. ; 20 cm
Напомене и библиографске референце уз текст.
949.72.052
949.711

9.
ДОЈКОВ, Васил Георгиев, 1930-
Сърбия / Васил Георгиев Дойков. - [Силистра] : Ковачев, 2008. - 68, [32] с. : с ил. ; 24 cm. - (Географска библиотека)
ISBN 978-954-8775-84-7
914.971.1
            Напомена: Садржи кратке информације о Босилеграду – географски положај, историјски и привредни развој, као и панораму града. – стр. 56.

10.
ДРАГАНОВА, Славка Тодорова
Кюстендилски регион 1864-1919 : Етнодемогр. и социалноикон. изследване / Славка Драганова ; Отг. ред. Виржиния Паскалева. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 1996. - 266 стр. : табл. ; 20 cm
ISBN 954-430-425-8
949.72.04
            Напомена: Садржи етнодемографска и економска истраживања насеља Босилеградског Крајишта кроз цео садржај. Садржи пописе становништва и домаћинстава 1864, 1866, 1874, 1880. и 1900. године, попис пољопривредног земљишта 1874. године, вредност разних турских пореза 1865. године и попис оваца, свиња, коња и стоке

11.
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН речник Кюстендил А - Я : Глав. ред. Асен Василиев и др. ; Енциклопедичен ред. Иванка Баева ; Ред. кол. Иво Атанасов и др. - София : БАН, 1985. - 727 стр. : с ил., 40 л. цв. ил., к. ; 30 cm
Други глав. ред. : Е. Каранфилов, М. Асенов, Н. Балабанов, С. Батов, Ат. Божков, Б. Виденов, Ж. Въжарова, М. Големинов, Г. Григоров, К. Григоров, М. Грозданова, И. Димитров, Д. Дойнов, М. Драганов, Б. Захариев, В. Захариев, Н. Константинов, С. Кръстев, С. Стоименов, С. Стоянов, Г. Струмски, Д. Сугарев, Е. Томов, Л. Тонев, Д. Филипов, Ал. Фол, К. Харалампиев, Ц. Хинковски, Г. Христов ; Други ред. : А. Величкова, Б. Виденов, З. Златева, П. Кочева, Н. Маджарска, Р. Миленкова, Д. Николчова, К. Попов, Л. Трайков, Ю. Фърков, В. Христов, Ю. Христова. - Изд. на общин. нар. съвет - Кюстендил. Регион. център по култура. - 20 000 тир. - Библиогр. с. 721-725
(Подв.) : 24,52 лв
908Б-31(031)
            Напомена: Енциклопедија садржи податке о насељима и становништву Босилеградског Крајишта за период до 1920. године, као и информације о значајним институцијама и личностима тог времена.

12.
ЗАХАРИЕВ, Јордан, 1877-1965
Каменица : Географско и етнографско изучаване / Йордан Захариев. - София : БАН, 1935 (София : Придворна печ.). - VIII, 458 стр. : с ил. ; 37 cm. - (Сборник за народни умотворения и народопис, ISSN 0205-2679 ; Кн. 40)
Напомене и библиографске референце уз текст.
908(497.2-22)

13.
ЗАХАРИЕВ, Јордан, 1877-1965
Кюстендилското крайще / Йордан Захариев. - [Фототип. изд.]. - Кюстендил : Иван Сапунджиев ЕООД, 2001 ([Кюстендил : Руниверс]). - XV, 653 стр. : с к., табл., сх., 37 л. ил. ; 24 cm
Регистар. - Фототип. изд. књ. из 1918, изд. БАН у сер. Сборник за народни умотворения ; књ. 32. - Офс. изд.
- - Кюстендилско краище : Карта. - М. 1:100 000. - 1 л. сгънат : 28X30 cm
ISBN 954-9971-22-8 908(497.22-31)
39(497.22-31)

14.
ЗАХАРИЕВ, Јордан, 1877-1965
Кюстендилско краище : Географско и етнографско изследване / Йордан Захариев. - София : БАН, 1918 (Кюстендил : Държ. печ.). - XV, 653 с., LXIX, IV л. : с ил., к. ; 37 см. - (Сборник за народни умотворения, ISSN 0205-2679 ; Кн. 32)
Пълното име на авт. Йордан Захариев Харизанов. - Библиогр. под линия
39(497.22-31)

15.
ЗЛАТАНОВ, Стефан Бојчев, 1951-
Босилеградските преселници в Козлодуй / Стефан Златанов, Николай Пачев, Гергина Станчева. - [Враца] : ИК Майобо, 2002 ([Враца : Алпико БГ принт]). - 520 стр. : с портр., факс., ил. ; 21 cm
За местоизд. означено Козлодуй. - Офс. изд.
ISBN 954-9627-16-0 (Подв.) : Без сведение за цена
908(497.21-21)
16.
ЗЛАТНИ зърна на мъдростта : народни пословици и поговорки от Босилеградско Краище / Райчо Василов-Рамнишки. - Скопие : Преслап, 2010 (Скопие : Гец). - 120 стр. ; 21 cm
ISBN 978-9989-57-724-6
398.9(=163.2)

17.
ИВАНОВ, Јордан, 1872-1947
        Северна Македония : Ист. издирвания / Йордан Иванов. - София : Хр. Олчев, 1906. - VII, 420 стр. : с ил., 2 л. : к. ; 25 cm
Пълното име на авт. Йордан Иванов Николов
94(=163.2)
            Напомена: Књига кроз цео садржај садржи историјске и географске податке о Босилеградском Крајишту за период до краја XIX века.

18.
ИСТОРИЯТА на Рилци в картини 1886-1936. - Кюстендил : Тринадесети пехотен рилски полк, [1937] (печ. Труд). - 65 стр. : с ил. ; 15 x 23 cm
75.044.026.2(497.2)(084.1)
            Напомена: Књига кроз цео садржај садржи податке о учесницима из Босилеградског Крајишта и спискове тих учесника у балканским ратовима 1912/13 године.

19.
ИШИРКОВ, Анастас Тодоров, 1868-1937
        Западните краища на българската земя / А. Иширков. - [2. фототип. изд.]. - София : Сибия, 1996. - CXXX, 94 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вечни книги на България)
1. изд. 1915 изд. на Придворна печ. - Текст и на англ., нем., итал., фр., среднобълг., сръб. ез. - Библиогр. под линия. - Офс. изд.
949.72.032.24
949.72.033
Напомена: У поглављу „Как преминаха Пирот и Враня към Сърбия“ налазе се информације о формирању границе 1878. године на овим просторима и пропаганди националне припадности становништва са обе стране границе. – стр. CXV-CXXX.

20.
ЈОВЧЕВ, Иван С.,
Върхове на Краище : [Краеведски материали] / Иван Йовчев, Стойо Асенов. - [София : Изд. авт.], 1992. - 268 стр. : илустр., табл., портр. ; 22 cm
Пълното име на втория авт. е Стойо Асенов Христов. - Съдържа и биогр. данни за изявени хора от Кюстендилския край
ISBN 954-799-034-9 : Без сведение за цена
908(497.2-31)

21.
КАЦАРОВА-Папа, Гергана Станиславова, 1974-
Местните имена в Босилеградско : принос към историческото езикознание на Западните покрайнини / Гергана Кацарова-Папа ; [отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова]. - В. Търново : Астарта, 2013. - 270 стр. : с портр., к. ; 25 cm
Изд. Великотрноњског унив. "Св. св. Кирил и Методиј". Центар за буг. ономастику "Проф. Николај Ковачев". - Библиографија: стр. 261-264.
ISBN 978-954-350-154-0
808.67-311(497.11-31)

22.
К'НЧЕВА, Павлина Григорова
Софийският език на преселниците от Западните покрайнини / Павлина Григорова Кънчева ; Предг. Михаил Георгиев Виденов. - София : Академично изд. Проф. Марин Дринов, 2008. - 201 стр. : с табл., диагр. ; 20 cm
Съдържа и Каталог на социолингвистичните променливи ; Анкетни карти ; Резултати от еднофакторния дисперсионен анализ. - Офс. изд. - Библиогр. с. 189-193 ; Рез. на англ. ез. / Прев. Б. Ал. Алексиев
ISBN 978-954-322-202-5
808.67-087(497.223):316
808.67-085.5(497.223):316

23.
МАТАНОВ, Христо Лука, 1952-
Възникване и облик на Кюстендилски санджак XV-XVI век / Христо Матанов. - София : ИФ-94, 2000 ([София] : Вулкан-4). - 196 стр. : с к. ; 20 cm + табл. (7 л.)
 Библиогр. с. 187-195 ; Азб. показалец. - Офс. изд.
ISBN 954-90589-2-1
949.72.033.1
Напомена: садржи податке о административном развоју и границама и структури насеља Крајишта у XV и XVI веку. – стр. 102-106, 126-133.

24.
МИХАЈЛОВ, Иван
Спомени : Т. 3 освободителна борба 1924-1934 г. / Иван Михайлов. - [София] : Македония прес, 1967 (отпеч. в Белгия). - 24 cm
949.72.053(093.3)
Напомена: садржи ретке историјске податке о револуционарним акцијама у Босилеграду и околини и револуционару Асену Северинском. – стр. 437-511.

25.
НЕДЕЛКОВ, Аначко Арсов
Междусъюзническата война - 1913 г. в Кюстендилско и Босилеградско / Аначко Арсов Неделков. - Ст. Загора : Литера принт, 2005. - 163 стр. : с ил., портр., к. ; 23 cm
Офс. изд.
ISBN 954-487-067-9
355.48(497.22-31)"1913"
949.72.052.2

26.
ОРГАНИЗАЦИЈА избеглица из Западних покрајина (Софија)
Устав на Организацията на бежанците от западните покрайнини. - София : Организация на бежанците от западните покрайнини, 1925 (София : Факел). - 16 стр. ; 15 cm
Без кор. - Приет от I-ви учред. конгр. на 9.10.1924 в София, утв. от М-вото на вътр. работи и нар. здраве с N 1248 от 23.03.1925. - Съдържа и информация за Върховен к-т: секретар Ев. Стефанов, деловодител Ст. Йорданов, касиер П. Еленков, чл.: Ев. Захариев, Гавр. Любичев, протойерей архим. п. Стаменов.
325.25:061.23(497.2)

27.
ПЕТРОВ, Методи Рангелов, 1927-
"Въртоп" - революционна организация за освобождение на Западните покрайнини / Методи Петров. - София : Воен. изд., 2003. - 196 стр. : с ил., портр. ; 20 cm
Библиогр. под линия. - Офс. изд.
ISBN 954-509-250-5
949.72.053

28.
ПЕТРОВ, Методи Рангелов, 1927-
Националноосвободителното движение в Западните покрайнини (1919-1934) / Методи Петров. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 200 стр. : с портр., ил., факс. ; 24 cm
ISBN 954-430-359-6
949.72.053.1
323.1(497.1=867)(091)

29.
ПОПОВ, Жеко Борисов, 1942-2016
Кюстендилски окръг : Икономика, партии и борби 1878-1918 / Жеко Попов. - Кюстендил : Ист. музей Акад. Й. Иванов, 1992. - 170 стр. ; 20 cm
ISBN 954-8191-04-0
949.72.05+908(497.22-31)
            Напомена: Књига кроз цео садржај даје податке о историјском, привредном и политичком развоју некадашње Босилеградске околије, која је до 1919. године била део Ћустендилског округа.

30.
РУСКОВ, Владимир, 1935-
Цариброд, Западните покрайнини и по на запад : Оттегляне на българщината през "Силва магна булгарика" или тъмнината, която изяжда : По документи от архивите на МВР и други малко популярни източници / Владимир Русков. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2007 (София : ПК Д. Благоев ООД). - 408 стр. : с к. ; 20 cm. - (Библиотека Българска вечност ; 65)
Съдържа и Книга, която лекува помрачаването на историческата памет / Пламен Павлов. - Изд. е по проект Българите и другите, кн. първа - Българи и сърби. - Офс. изд
ISBN 978-954-378-013-6 : 12 лв
323.1(497.11=867)(091)

31.
СТОЕВ, Рајчо Милев, 1928-
Босилеградски партизански отряд "Георги Стойков Раковски" / Райчо Милев Стоев. - [Кюстендил : ИС Инженеринг], 2001 (Кюстендил : ИС +). - 106 стр., 2 л. : ил. ; 19 cm
Съдържа и Хронологична таблица на събитията от съпротивата срещу фашизма в Босилеградската околия - 1941-1944 година ; Списък на партизаните от Босилеградския партизански отряд Г. С. Раковски и партизани от Босилеградската околия, участвали в други отряди. - Библиогр. с. 85-90. - Офс. изд.
ISBN 954-90516-7-6
949.72.053.2
949.711

32.
ТУРСКИ извори за българската история - серия XV-XVI век : [Т.] 1 -. - София : БАН, 1964. - 25 cm. - (Извори за българската история ; XVI)
1 000 тир.
- - Прил. Факсимилета. - 1972. - 504 стр.
Съдържа:
Т. 3: Документи от XVI в. / Състав. и комент. Бистра А. Цветкова ; Под ред. на Б. Цветкова, А. Разбойников. - 1972. - 572 стр.
941Б.03(093)
            Напомена: Садржи регистар џелепа из 1576. године за насеља данашње општине Босилеград (Каза Илиџе / Ћустендил). – стр. 129-150

33.
ТУРСКИ извори за българската история : [Т.] 1 -. - София : БАН, 1964. - 24 см. - (Архивите говорят ; 13) (Извори за българската история)
Офс. изд. - Серия: Извори за българската история
ISBN 954-9800-14-8 (т. 8)
949.72.033(093)
Напомена: Књига садржи податке о турским пописима пореза у насељима данашње општине Босилеград. – стр. 110, 116 – 119, 237, 245, 426
Поименен списък на мъже, оглавили джизие ханета в Кюстендил и Кюстендилско 1642 година“ – информације за насеља Бресница, Горње Тламино, Доње Тламино, Божица, Јарешник;
Събиране на джизието от зеваид-и войнуганите в Кюстендилски вилает 1654-1655 година” – информације за насеља Ресен, Босилеград, Белут;
Списък на селищата и брой на немюсюлманските домакинства във вилаета Кюстендил, облагани с данъка джизие преди 1690 година“ – информације за насеља Горње Тламино, Доње Тламино, Јарешник, Божица, Паралово.

34.
ЦАРИБРОД, Трън, Босилеград : [Сборник]. - София : Гражданските комитети на трите града, 1919 (София : Добруджа). - 31 стр. ; 25 cm
908(497.2)(082)

35.
ЦВЕТАНОВ, Момчил
Българските планини / Момчил Цветанов. - Ст. Загора : Domino, 2013 (Пловдив : Жанет-45). - 295 стр. : с цв. илустр., к. ; 24 cm. - (Travel pages : guide)
Библиогр.: с. 294
ISBN 978-954-651-249-9
914.972(234.423)(036)
Напомена: Књига садржи податке о планинама Босилеграда на граници са Бугарском – Милевска, Кобилска и Чудинска планина. – стр. 130- 154.
36.
ЧАНКOВ, Жечо Илиев
Географски речник на България, Македония, Добруджа и Поморавия / Жечо Илиев Чанkoв. - София, 1918 (София : Държ. печ.). - 334 стр. ; 18 cm
91Б(03)
     Напомена: Речник садржи географске податке о неким насељима данашњег Босилеграда, о рудницима и другим географским објектима – Босилеград, Божица, р. Драговиштица, р. Ишор, Крајиште, Милевска планина, Мусуљ, Црноок.

37.
ЧОЛЕВА-Димитрова, Анна Марија
Селищни имена от Югозападна България : Изследване ; Речник / Анна Методиева Чолева-Димитрова. - София : Pensoft, 2002 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 216 стр. ; 24 cm
Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. - Библиогр. с. 197-210 ; Рез на англ., нем. ез. - Офс. изд.
ISBN 954-642-168-5
808.67-311(497.2-14)
808.67-311(497.2-14)(038.1)
            Напомена: У глави 4. „Речник на селищните имена“ налазе се подаци како су настала имена неких насеља у општини Босилеград.

38.
ЏОНЕВ, Ангел Симеонов, 1971-
Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. / Ангел Джонев ; [фотогр. Йордан Захариев]. - Кюстендил [т.е.] В. Търново : Фабер, 2016. - 92 стр. : с факс., цв. ил., к. ; 21 cm
Името на ил. отбелязано на с. 63
ISBN 978-619-00-0444-8
949.72.052.3

39.
ШКОРПИЛ, Херменегилд Вацлав, 1858-1923
География и статистика на Княжество България : За долните и горните кл. на гимназиите и въобще за всички, които искат да се запознаят с отечеството си / Херменегилд Вацлав Шкорпил, Карел Вацлав Шкорпил. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1892. - 8, 248 стр. ; 25 cm
1. изд. 1889. - Библиогр. с. 3
372.891(075.2)
914.972(075.3)
            Напомена: Садржи географске карте о рељефу, националном саставу, административној подели и густини насељености 1892. године, укључујући и Босилеградску околију. – стр. 21, 121, 175, 182.BIBLIOGRAPHY BOOKS OF BULGARIAN AUTHORS ABOUT BOSILEGRAD: 1892-2016

Abstract: At the end of the past and the beginning of this century, Bosilegrad and its surroundings became popular among researchers from different fields. To make their job easier about searching for sources, it is necessary to create a bibliography of works with a topic about this region. The municipality of Bosilegrad has a specific cultural development and is a topic in the literature sources of the two countries - Serbia and Bulgaria. Therefore, to create a unified bibliography is not possible without considering the literature sources Bulgarian authors. This work presents a bibliographic list of books by Bulgarian authors about Bosilegrad for the period 1892-2016 and includes 39 units in alphabetical order.
Keywords: Bibliography of books, Bulgarian authors, Bosilegrad

[1]  Горан Миланов, Насеља општине Босилеград: географско-демографска истраживања (Босилеград: Народна библиотека „Христо Ботев“, 2016), 10.
[2]  Алексадър Младенов, Народни просветители от Босилеградско Краище: 1833-2003 : малка енциклопедия (Босилеград: Матица на Българите в Сърбия, 2004), 5.
[3]  Горан Миланов, Библиографија књига о Босилеграду: 1878-2016 (Младеновац: Друштво за афирмацију културе Пресинг, 2018), 17.

Чланак у pdf - овде.