О ауторуСтраница "Крајиште online" је заснована на личној, кућној библиотеци, оформљене ради потребе што бољег упознавања овог краја. Како је та потреба расла, повећавао се је и број публикација.

Аутор странице је Горан Миланов, рођен је 18. септембра 1984. године у Сурдулици. Основну школу и Гимназију завршио је у Босилеграду. Дипломирао је на Великотрновском универзитету "Св. св. Кирил и Методиј" у Великом Трнову, на одсеку географија 2008. године. На Универзитету у Београду стиче звање дипломирани географ, а 2016. године у Народној библиотеци Србије звање дипломирани библиотекар. Године 2017. магистрира библиотекарство на Универзитету у Новом Саду!
Аутор је монографије "Насеља општине Босилеград : Географско-демографска истраживања", која представља капитално дело о овом крају, сто година после "Ћустендилског Крајишта" Јордана Захаријева. Такође, аутор је прве књиге из области библиотекарства у општини Босилеград.
Живи у Босилеграду, и иако је незапослен, ради с великом ентузијазмом на промоцији овог краја.


Библиографија радова:

1. Миланов, Г. "Община Босилеград: географско-краеведско изследване", Босилеград, 2012 г.
2. Миланов, Г. "Насеља општине Босилеград: географско-демографска истраживања", Босилеград, 2016.г.
3. Миланов, Г. "Развој библиотекарства у општини Босилеград", У: Глас библиотеке, бр. 23, 2018.г.
4. Миланов, Г. "Турски извори за историју Босилеградског Крајишта: 1570-1690", Босилеград, 2018.г.
5. Миланов, Г. "Библиографија књига о Босилеграду 1878-2016", Младеновац, 2018.г.
6. Миланов, Г. "География: за I гимназиален клас", превод на оригинала "Географија"/ Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић, Београд, 2016.г.
7. Миланов, Г. "География 7: за 7. клас на  основните училища", превод на оригинала "Географија 7"/ Милутин Тадић, Београд, 2017.г.
8. Миланов, Г. "География 8: за 8. клас на  основните училища", превод на оригинала "Географија 8"/ Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић, Београд, 2017.г.

9. Предлог програма рада Народне библиотеке "Христо Ботев" у Босилеграду, за период 2018-2022 године

Спољашње везе:

1. М-р Горан Миланов – географ и библиотекар от Босилеград
2. Википедија
3. Нова книга на м-р Горан Миланов: „Библиография на книги за Босилеград: 1878-2016”
4. Сајт Порекло
5. Сајт Општине Босилеград