Александар Младенов

Александар Младенов је рођен 1936. године у селу Доња Љубата, Босилеград. Ту учи основну школу, а гимназију завршава у Босилеграду. Вишу педагошку школу завршава у Скопљу. Кариеру наставника почиње у Великом Градишту, а после годину дана бива премештен у Доњу Љубату, где предаје бугарски и руски језик. Током следећих година ради као наставник у Владичином Хану, док истовремено завршава факултетско образовање. Од 1978. године је просветни инспектор за општине Сурдулица и Босилеград. Издаје неколико наслова:
 „Народни просветители от Босилеградското Краище 1833/2003”,
 „Гимназията в Босилеград 1941/2001”,
Народни обичаи и умотворения от Босилеградско Краище”,
 „Златен поток от Църноок”,

 „Майчице ле, мила майчице”,
 „Долна Любата”.