Богослав Јанев

Богослав Јанев је рођен 1928. године у босилеградском селу Гложје. Основну четворогодишњу школу завршио је у родном селу, а у Босилеграду осмогодишњу (1943) и гимназију (1948). Био је добровољни учесник у омладинским радним акцијама за изградњу Власинских хидроелектрана, железнице Шамац-Сарајево и аутопуту „Братство и јединство“. После завршене гимназије, током 1949. године узима диференцијалну учитељску диплому у Учитељској школи у Врању. Током школске 1948/49 године био је учитељ у селу Доња Лисина, а следеће је премештен у селу Бранковци. Током 1949/50 био је учитељ у Горњој Ржани. Током 1955/56 уписује Вишу педагошку академију у Скопљу, група македонски и српскохрватски језик и 1956. бива примљен за наставника у селу Романовце, Куманово. Од 1988. године је пензионер.
Издаје неколико наслова:
Когато бях учител (1948-1956)”,
Романовце и моите ученици”,
Босилеградчани в Македония”,
В полите на Църноок