Александар Стојанов

Александар Стојанов је рођен у селу Горње Тламино 1933. године. Школује се у родном селу, у селу Бистар, Босилеграду и Београду. Радио је у руднику олова и цинка „Злетово“, у руднику хорма, антимона и арсена „Радуша“, у Геолошком инситуту у Скопљу. Сецијалиста је за минералне ресурсе и за то поседује лиценцу . У Гелошком инситуту у Скопљу специјализује Приложну геостатику, члан је Републичке комисије за рецензију елабората о ресурсима тврдих минералних ресурса. Аутор је више од 30 пројеката за детаљна геолошка истраживања. На тему Босилеград издаје наслове:
 „Геология на Босилеградско” и
Село Горно Тлъмино, махала Киселица”.