Васко Спасов

Мр Васко Спасов је рођен у селу Дукат 1960. године. Основну четворогодишку школу завршава у родном селу (Дудина махала), осмогодишњу у Доњој Љубати, а Гимназију у Босилеграду. У Скопљу завршава Педагошку академију, група историја и географија. Радио је као наставник у Моштаници и Мемићи, а данас ради као наставник историје и географије у Такову и Горњем Милановцу. Током 2006. године завршава географију на Великотрновском универзитету „Св. св. Кирил и Методиј“, а током 2007. магистрира. Издаје наслов на бугарском и српском језику:
 „Културни ценности и природни дадености на община Горни Милановац
Културне вредности и привредне стварности Горњег Милановца