Славчо Христов

Славчо Христов је рођен у селу Гложје 1923. године. Основну четврогодишњу школу завршава у родном селу. Гимназију уписује једва 1941. године, наставља у Софији, Загребу, а завршава је у Београду, где 1955. године уписује ванредне студије на Придоно-математичком факултету. Прве две године након дипломирања ради у Управи инжењерије у Генералштабу ЈНА, одакле је премештен у Карловцу, где предаје геологију и хидротехнику у Инжењерском школском центру.  Учествује у опремању наставних кабинета, писању уџбеника и других средстава. Војну каријеру завршава чином потпуковника.
Издаје наслов:
Мој родни босилеградски крај некада и сада, Гложје: сећања и истраживања.“