Вене Богославов

Вене Т. Богославов је рођен 1932. године у селу Паралово и један је од најпознатијих математичара у Србији и са простора бивше Југославије. Познат је по „Венеовим збиркама” решених задатака из математике, које више од 40 година користе готово сви професори математике у настави у средњим школама. Вене је завршио Природно-математички факултет у Београду дипломиравши 1958. године као шести у својој генерацији. На истом факултету завршио је и специјалистичке студије 1967. За изузетне резултате у васпитно-образовном раду 1980. стекао је звање педагошког саветника. Магистрирао је 1981. на ЕТФ-у у Београду. Тек 1968. године штампана је прва збирка решених задатака из математике и то за четврти разред. Убрзо затим, осим у Србији, збирка се нашла и у библиотеци Пете загребачке гимназије, у Охриду, Пули итд. И данас готово сви професори математике користе Венеове збирке. Пензионисао се 19. септембра 1999. године, после 40 година радног стажа. Свој последњи час није био у могућности да одржи због бомбардовања. Умро је 13.07. 2015. године у 83. години живота.