Стојне Јанков

Стојне Јанков је рођен 1940. године у селу Црноштица. Основну школу је завршио у  родном селу и Доњој Љубати, а Гимназију у Босилеграду. Вишу педагошку школу и Правни факултет завршава у Скопљу. Током 1966. године у издаваштву „Братство” излази из штампе његова колективна збирка песама са Стефаном Николовим „Искри и стремежи”.
Аутор је наслова:
 „Пътуващи чувства”,
Сега е нашият ред”,
Стихотворения” и др.