Новица Иванов

Новица Иванов је рођен у селу Ресен 1959. године. Гимназију је завршио у Босилеграду, а бугарску филологију у Београду. Ради као наставник у једном београдском институту за стране језике. Аутор је збирки:
 „Да дръпнеш синджирчето” и
Да пазиш нощта от будните”.