Харалампи Иванов

Харалампи Иванов је рођен у селу Рајчиловци. Завршио је Гимназију у Ћустендилу, студирао је на Природно-математичком факултету у Београду, али због почетка Другог светског рата прекида студије. Био је дуго година гимназијски наставник у Босилеграду. Збирка прича „Красно цвете” (1979.г.) је његова једина књига, коју објављује за живота. Умро је 1988. године.