Никица Христов


Никица Стојанов Христов је рођен у пролеће 1988. године у Босилеграду. Основну и средњу школу завршава у родном граду, после којих уписује права на Правном факултету Пловдивског универзитета „Паисиј Хилендарски“. Дипломира 2012. године. Званично постаје магистар током следеће године. У поезију је заљубљен још од школских дана, са првим првим прочитаним стиховима и до данас јој је остао веран. Пише на бугарском, српском, чак и на руском језику. Под покровитељством Универзитетског издаваштва „Паисиј Хилендарски“ 2012. године објављује своју прву књигу поезије „Празно срце“ (Празно сърце), 2014. Phoenix”, а 2016. Ново је време, сећања су стара” (Ново е времето, спомените са стари).

Стихове Никице Христова можете читати:
На фејсбуку - овде
            На страници аутора - овде
            На сајту nabore.bg - овде
            На сајту otkrovenia.com - овде