Симеон Костов

Симеон Костов је рођен 1942. године у селу Топли Дол, данас општине Сурдулица. Завршио је средњу школу у Босилеграду, а Економски фаултет у Београду. Аутор је наслова:
На моите печалбари”,
Сериозна усмивка”,
Вълшебната фея”.