Прокопи Попов

Прокопи Повов је рођен 1934. године у селу Рајчиловци, Босилеград. Гимназију је завршио у Босилеграду, а јужнословенску филологију на Филозофском факултету у Београду. Током 1975. године магистрира на Факултету политичких наука, такође у Београду. Аутор је наслова:
 „Утро”,
Дребни хора”,
Тихи вопли”,
Чиракът”.