Производња и употреба електричне енергије у Босилеградском крају

Историјски преглед

Изградња прве хидроцентрале 1926. године
Конструкција хидроелектране
Производња и употреба електричне енергије у Босилеградском крају почиње у првој половини XX века. Прва хидроцентрала снаге 35 киловата на територији данашње општине Босилеград, изграђена је 1926. године на Божичкој реци, на месту званом Воденици, на километар удаљености од града. Тако је Босилеград добио електричну енергију 35 година после Београда, односно 43 година после изградње прве хидроелектране у Паризу. Године 1953. ова електрана је појачана још једном турбином и генератором од 65 киловата, тако осим Босилеграда, струју добијају и насеља Рајчиловци и Радичевци.
    Изградњом хидроелектране „Врла III“ и потом далековода од 35 киловата, извршена је реконструкција нисконапонске мреже у Босилеграду, Рајчиловцима и Радичевцима, а пошто Босилергад од тад напон добија од Власинских хидроелектрана, крајем 1961. године престаје да ради хидроцентрала на Божичкој реци.
На изградњи хидроелектране
фото: Б.Митов
            Током 1963. и 1964. године, струју делимично добијају и насеља Горња Лисина и Доња Ржана. Средствима месног самодоприноса грађана, 1971. године бива изграђен далековод од 10 киловата Босилеград-Грујинци-Милевци.
            Током другог периода елетрификације 1976-1980 године, за релативно кратко време, изграђен је далековод Босилеград-Доња Љубата-Горња Љубата-Мусуљ-Јавор-Лавра, затим Горња Лисина-Доња Ржана и Плоча-Барје. 
            Реализацијом планираних задатака током 1980/81 године, изнад 50% насеља општине добијају електричну енергију. Током 1980/81 завршени су далеководи и трафостанице у насељима: Радичевци, Рајчиловци, Извор, Паралово, Гложје, Доња Љубата, Бресница, Горња и Доња Ржана, Рибарци, Млекоминци, Буцаљево, Голеш, Жеравино и Плоча.

Соларна електрана Анитекс
            Сва остала насеља електричну енергију добијају крајем 1984. и почетком 1985. године – Зли Дол, Црноштица, Дукат, Бистар, Рикачево, Доње и Горње Тламино.
           Данас поред бројних изграђених и планираних мини хидроцентрала, у Босилеграду постоје модерне соларне централе. Пример такве соларне централе је Соларна електрана Анитекс јачине 40,32 киловата (галарија слика).
       У регистру повлаћених произвођаћа енергије, са територије Босилеграда стоје произвођачи: Pure Energy doo (хидроелектране), KODAL doo (соларне електране на објекту до 30 kW) и ANITEX (соларне електране на објекту од 30 до 500 kW).

Извори
1. Босилеград: јуче, данас, сутра, у Пословна политика, Београд, 1984.г.
2. Миланов, Г. "Насеља општине Босилеград: географско-демографска истраживања", Босилеград, 2016.г.
3. www.mre.gov.rs
4. www.plan-net-solar.rs