Александар Данков

Александар Данков је рођен 1935. године у селу Божица, данас општина Сурдулица. Основну школу је завршио у родном селу, а Гимназију у Босилеграду. Јужнословенску филологију уписује у Београду, а завршава је у Скопљу. По професији Данков је наставник српскохрватског језика и југословенска литература. Неколико година је био управитељ библиотеке у Основној школи „Илија Коларац” у Коларима, Смедерево. Аутор је збирки песама:
Неспокойни приливи”,
Есенни дъждове”,
Събудени зори”,
Очи пълни с пролет” и др.