Ризница библиотеке

     Иако свака књига има своју вредност и није добро поредити је другима, неке својим специфичним карактеристикама се издвајају. Да ли по својој цени, која такође није битна за оцену квалитета књиге, да ли по старости, реткости, неке књиге ипак успевају да се класирају изнад других.
     Свака библиотека имају своју малу "ризницу" непроценљивих књига, тако и библиотека странице "Крајиште online" има своју. Највреднију књигу коју ова библиотека има, јесте Каменица од Јордана Захаријева са пуним насловом: Сборникъ за народни умотворения и народописъ, Книга XL, Каменица, географско-етнографско изучаване, съ 27 карти, 96 фотографии и 12 цветни таблици, от Йордан Захариев, БАН, София, 1935 г.
     Зашто је ова књига тако вредна? Зато што немогуће изучавати овај крај ако се ова књига не прочита и користи као литература. Није довољно само користити Ћустендилско Крајиште од истог аутора, јер су то две различите етнографске области, за нешто различитим особинама. Такође, ова књига је јако вредна јер је ретка, тешко је до њу доћи, поготово овако у првом, оригиналном издању.
     Етнографску област Каменица, Јордан Захаријев истражује током летњих периода 1926, 1927. и 1928. године. То је област јужно од Крајишта до Осоговске планине. Поред целовитог и веома исцрпног описа географских, антропогеографских, демографских, економских и етнографских одлика ове области, Захаријев даје и детаљну слику 27 насеља. Међу њима, за нас, који истражујемо и упознајемо данашњу територију општине Босилеград и Крајиште, најинтереснатна и битна су насеља која припадају данас овој општини у целости или половично су Жеравино, Краманица и Голеш. Али такође су битна и насеља која су данас погранична нашој општини и у којима се је пресељавало наше становништво - Бобешино, Црешњево, Чудинци. Граница која је постављена 1920. године неким насељима је одузимала територије, а другима их је додавала. Тако да су ова насеља осим становништва, јако повезана и својим сеоским површинама.
     Све ово говори о томе колико је ова монографија битна за историјска и географска истраживања наше општине. Књигу је библиотека набавила куповином и може се погледати под присуством власника.
Жеравино

Голеш

Караманица