Познате личности


     Босилеградско Крајиште је свету дало многобројне професоре, учитеље, сликаре, докторе, писце, истраживаче ...
     Овде ће бити представљени познати који су рођени у овом крају или су родом из овог краја и који су допринели својим радом културно-просветној промоцији овог краја.

Александар Данков - овде

Александар Младенов - овде

Александар Стојанов - овде

Богослав Јанев - овде

Васко Спасов - овде

Вене Богославов - овде

Вукица Иванова-Стоименова - овде

Димитар Механџијски - овде

Емануил Попдимитров - овде

Иван Николов - овде

Јордан Захаријев - овде

Љубен Бојаџијев - овде

Миле Николов Присојски - овде

Никица Христов - овде

Новица Иванов - овде

Прокопи Попов - овде

Радко Стојанчов - овде

Симеон Костов - овде

Славко Динов - овде

Славчо Христов - овде

Стефан Манасијев - овде

Стојне Јанков - овде

Харалампи Иванов - овде