Речник библиотекарства и информационих наука     Речник библиотекарства и информационе науке (РБИ) представља ОНЛАЈН  терминолошки речник који покрива област библиотекарства и информационих наука и сродних дисциплина на српском, енглеском и немачком језику.
     Носилац пројекта:
     Народна библиотека Србије : Одељење за научноистраживачки рад
      Аутори:
     Љиљана Ковачевић, др Добрила Бегенишић, Весна Ињац-Малбаша
приступ ОНЛАЈН речнику