Народни посланици из Босилеградског краја 1880-1912

     У великим и обичним народним скупштинама  после ослобођења, учествују и посланици, изабрани од стране лица која имају право гласа у Изворској (од 1890. године Босилеградској, а од средине 1901. године Другој Ћустендилској изборној околији). Нажалост нису откривена имена народних посланика ове околије у Конститутивној, Првој и Другој народној скупштини. Вероватно изабрани из Ћустендилског округа предсављају и још увек неоформљено у посебној околији Ћустендилско Крајиште. Нису утврђени посланици у Првој, Другој, Трећој и у Деветој обичној народној скупштини.
     Имена народних посланика су дата по годинама и периодима мандата за који су изабрани.1884-1886 – Четврта обична народна скупштина – учествује Нико Георгиев из с.Црноштица, члан Ћустендилског окружног савета.
1886. Трећа велика народна скупштина за избор новог кнеза – учествују Дојчин Стоилков из Босилеграда, земљорадник, Атанас Стојанов из с.Извор, адвокат и Тодор Брестнички из с. Бресница, земљорадник.

Шеста група народних посланика у III Великој Народној Скупштини.
Представници из Босилеграда: 
Атанас Стојанов из с. Извор, Дојчин Стоилков из Босилеграда и Тодор Брестнички из с. Брестница (од горе на доле)

1887-1890 – Пета обична народна скупштина – учествују Ангел Тодоров, адвокат, из с.Извор и Нико Георгиев из с.Црноштица.
1890-1893 – Шеста обична народна скупштина – учествују Дојчин Стоилков из Босилеграда, председник општине.
1893 – Четврта велика народна скупштина за промену Устава – учествују Тодор Богданов, трговац из с.Бресница, Васил Стаменов, трговац из с.Доња Љубата и Дојчин Стоилков, председник општине из Босилеграда.

Министри и посланици у V Великој Народној скупштини. Међу њима су и посланици из Босилеграда - Раденко Николов из Босилеграда и Васил Стаменов из с Доња Љубата
Васил Стаменов, представник из с.Доња Љубата
Раденко Николов, представник из Босилеграда

1901 – Једанаеста обична народна скупштина –  учествује Раденко Николов из Босилеграда.
1902-1903 – Дванаеста обична народна скупштина – учествује Васил Стаменов, трговац из с.Доња Љубата.
1903-1908 – Тринаеста обична народна скупштина – учествују Раденко Николов, писар (преписивач) из Босилеграда и Стаменко Д. Пашов из с.Извор.
1911 – Пета велика народна скупштина за промену Устава – учествују Раденко Николов, из Босилеграда и Васил М. Стаменов, трговац из с.Доња Љубата.


1912 – Петнаеста обична народна скупштина – учествују Раденко Николов из Босилеграда и Васил М. Стаменов из с.Доња Љубата.
Извори:

1. Димитров, Т. „Босилеградският край - Български учреждения и личности 1878-1912 г.”, Кюстендил,  2000 г.,
2. Миланов, Г. „Насеља општине Босилеград”, Босилеград, 2016 г.,
3. АЛМАНАХЪ на Българската Конституция