Порекло


Истражимо своје порекло заједно!

      На адреси овог блога можете слати своје родослове, старе слике и други материјал, а ми ћемо им наћи место у целом комплексу. Можете нас слободно и позвати и дати нам неопходне информације, а ми ћемо саставити Ваш родослов, консултујући се притом са литературним и другим изворима. Ваше приче о Вашем пореклу, месту одакле сте дошли, родослов, места где су отишли потомци Ваше фамилије - веома су интересантне и корисне информације за истраживање општег порекла становништва наше општине Босилеград.
      НАПОМЕНА: Ова истраживања имају искључиво научни карактер и могу се користити једино у те сврхе. Сви добијени подаци, који су предмет приватности, неће бити објављивани без дозволе давалаца информација. Сви објављени резултати истраживања биће заштитени Законом о ауторским и сродним правима